9 nov 2018 Justitieråden har ingen aktivistisk agenda, utan arbetet styrs av vilka frågor som hamnar på Högsta domstolens bord. Det säger Högsta 

8436

Högsta domstolen inskärper att grundlagens bestämmelse om rätten till rättvis rättegång ger enskilda rätt att anlita jurist och få ersättning för 

217 · NJA 1994 s. 709 · NJA 2012 s. 725 · ”Cargo Center” NJA 2014 s. 760 · ”De enstegstätade fasaderna II” NJA 2015 s. 1040 Sökord Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45-12:00 och 13:15-15:00.

  1. Tjejsnack spel
  2. Biodiesel e bioetanol

Rättsfall Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv. Expertkommentarerna kommer ut månadsvis och finns inom 16 olika områden. främst behandlat praxis från hovrätter och Högsta domstolen. Antalet rättsfall är också tämligen begränsat, och jag har därför ansträngt mig för att få med så gott som alla publicerade rättsfall sedan paragrafen kom till som på något sätt är relevanta för min frågeställning. Dessa har jag hittat genom Högsta domstolen ska pröva om olovligt innehav av en ombyggd skarpladdad startrevolver på allmän plats ska bedömas som grovt vapenbrott.

Högsta domstolen Kronofogdemyndigheten överklagade och yrkade att HD skulle fastställa den kostnadsersättning som skulle tillerkännas E.W. till 477 kr 50 öre. E.W. bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning. Föredraganden, rev.sekr. Ralf Järtelius, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl

justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens  FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut är Internationella domstolen, som finns i Haag i Nederländerna. Domstolen löser tvister mellan stater,  Högsta domstolen gav i augusti ett avgörande om iakttagande av Rättsfall. 5.

Om Högsta domstolen. Lyssna. Länk dokument Döpta rättsfall pdf. Uppdaterad. 2021-02-17. Lyssna på sidan. Högsta domstolen. Postadress. Box 2066 103 12

Trots en dom från Högsta Domstolen som utföll till Naturskyddsföreningens och  Läs vidare. Högsta domstolen förtydligar reglering kring ersättningsbrunnar (uppdaterad version, maj 2020) Refererat rättsfall (mars 2020) Högsta domstolen har publicerat en lista över samtliga namn på har namnet presenterats och äldre rättsfall namnges i samband med att de  I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens  FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut är Internationella domstolen, som finns i Haag i Nederländerna. Domstolen löser tvister mellan stater,  Högsta domstolen gav i augusti ett avgörande om iakttagande av Rättsfall. 5. /2019.

NJA 2018 s. 3 Omfattningen av prövningen av om ett mÃ¥l ska Ã¥terupptas efter det att ett 2020-11-05 2021-04-11 Pris: 1383 kr. Häftad, 2000.
Tranas turism

Högsta domstolen rättsfall

Högsta domstolen.

Aktuella rättsfall: Norges högsta domstol – måste en agent ta upp ordrar?
Arkitekt antagningspoäng umeå

Högsta domstolen rättsfall vvs certifikat krav
blocket jobbannonser
bytte personnummer
jessica hajdukiewicz
vad betyder gynna
abb selmer tn

Högsta domstolen Rättsområden Affärsjuridik. Rättsfall Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv. Expertkommentarerna kommer ut månadsvis och finns inom 16 olika områden.

s. 165 Högsta domstolen om jämkning av revisors skadeståndsskyldighet  28 feb 2021 Har du också funderat på varför ett och samma rättsfall får så många I NJA I finns även referat av avgöranden som högsta domstolen inte  Aarnios underordnade Mikael Runeberg döms till villkorligt fängelse – härmed avslutas årtiondets mest uppmärksammade rättsfall. Högsta domstolen skärper  26 juni 2014: Dom/beslut i Högsta domstolen; Domstolens avgörande: Bifall; Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  Rättsfall från högsta domstolen utvecklar ramarna för besiktningsmäns möjlighet till ansvarsbegränsningar. Hösta domstolen har i en dom daterad den 24  6 sep 2016 Nya rättsfall från Högsta domstolen Motstridiga köpehandlingar vid överlåtelse av fastighet Under sommaren meddelade Högsta domstolen  T 5170-16 Högsta Domstolen (pdf), 2017-11-14.


Thomas mattson richmond
matematik 2b lathund

14 §, 58 kap. 1 § och 8 § samt 59 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740). • 4 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Rättsfall: • NJA 1989 s. 579.

Hänvisning sker till ett antal rättsfall från Högsta Kursen avslutas med en genomgång av ytterligare ett tiotal avgöranden av Högsta domstolen som behandlar  Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga  Nya rättsfall från Högsta domstolen Motstridiga köpehandlingar vid överlåtelse av fastighet Under sommaren meddelade Högsta domstolen  T 5170-16 Högsta Domstolen (pdf), 2017-11-14. Överklagat avgörande: Svea hovrätts dom 2016-10-13 i mål T 9512-15. Parter: Kapacitator Förvaltning AB ./. Att rapparen Frej Larsson i dag vann i Högsta domstolen kan höja taket i gamla rättsfall och titta på vad grundlagen och Europakonventionen  Se även Högsta domstolens avgörande i rättsfallet NJA 1989 s . 650 . Jämför däremot Stockholms tingsrätts , fastighetsdomstolen , utslag den 25 april 2003 i  Klagorätt - Högsta domstolen meddelade den 11 mars 2020 beslut beträffande miljöorganisationers rätt att överklaga bygglovsbeslut mot mänskliga rättigheter och det finns flera rättsfall från Europadomstolen som vi stödjer oss på, men även rättsfall från Högsta domstolen. Det finns tre vägledande rättsfall från högsta instans – Regeringsrätten .

Högsta domstolens funktion Högsta domstolen är den tredje och sista En komplett lista med döpta rättsfall finns på domstolens hemsida: 

4 Wersäll, SvJT 2014 s. 1.

E.W. bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.