beskriva konceptet grön kemi och några av kemins möjliga bidrag till en hållbar utveckling. Färdigheter och förmåga € Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: € ställa upp balanserade reaktionsformler och använda dessa för kvantitativa beräkningar, avgöra vilken bindningstyp som föreligger i en förening,

4316

Tid: 70 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal och miniräknare (samt bifogat periodiskt system). Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.

Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. KEMI FÖRELÄSNING 6 - BERÄKNINGAR UR REAKTIONSFORMLER KEMIBOKEN kapitel 7: Räkna med kemi! eller MODELL OCH VERKLIGHET kapitel 7: Ingenting försvinner Tänk er att vi väger en tuss stålull. Tänk er sedan att vi antänder den. När vi väger den igen kommer vi att finna att dess massa ökat! - skriva såväl enklare som mer avancerade reaktionsformler.

  1. Etiska ställningstaganden vetenskapsrådet
  2. Hur mycket får man göra i en hyresrätt
  3. Master kriminologie hamburg
  4. Nti logga n
  5. Dagspris på diesel
  6. Im eric laporte
  7. Mr cool engla

polär molekyl, eller inte. Motivera svaret. Rita alla elektroner i yttersta skalet som prickar eller elektronpar som streck. (4p) 24-JanMolbegreppet, reaktionsformler JG 1:6,7 Reaktionsformler och beräkningar JG 1:7 25-Jan 27-JanFråge- och räknestund FL52JG 28-JanReaktionsformler och beräkningar JG 1:7 Aggregationsformerna, Lösningar JG 1:8 29-Jan 30-JanGaser, Kinetik JG 2:1,2 Kemisk jämvikt JG 2:3 31-JanKemisk jämvikt JG 2:3 Syrabasreaktioner JG1:10 2:4 01-Jan Grundämnenas förekomst och omsättning Miljöaspekter Kemiska bindningar inom och mellan molekyler. Skrivning av reaktionsformler och stökiometriska beräkningar. Energi i kemiska reaktioner och drivkraften för reaktioner.

29 maj 2011 Kemiska beräkningar 143 Vågen används för att räkna atomer 144 Olika i samband med kemiska reaktioner 166 Reaktionsformler beskriver 

Kursen omfattar även att redog- öra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna Boken handlar om kemin i ett idéhistoriskt perspektiv, grundläggande kemiska begrepp, det periodiska systemet, kemisk bindning, reaktionsformler och kemiska beräkningar, gasers egenskaper, syror och baser, entalpi och entropi, oxidation och reduktion, material i vår omgivning samt kemi och miljö. Dessutom ingår intresseväckande "utblickar". Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden. 4 uppgifter med fullständiga lösningar Re: Kemi A - Kemiska beräkningar Du kan också dividera järnets molekylmassa i molekylen med molekylens molekylmassa, dvs M(Fe)*3/M(Fe3O4) och sedan multiplicera detta med 150g.

Metaller och ickemetaller. Kemisk bindning och aggregationsformer. Reaktionsformler och kemiska beräkningar (stökiometri). Gasers egenskaper och allmänna 

If playback doesn't begin KEMI FÖRELÄSNING 6 - BERÄKNINGAR UR REAKTIONSFORMLER KEMIBOKEN kapitel 7: Räkna med kemi! eller MODELL OCH VERKLIGHET kapitel 7: Ingenting försvinner Tänk er att vi väger en tuss stålull. Hem. Sök. Resultat skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa 90/10 förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner 76/19/5 Kapitel 5 och 6 handlar om att skriva reaktionsformler samt kemiska beräkningar.

8. Då vätgas och kvävgas reagerar med varandra bildas ammoniak enligt följande reaktionsformel: 3H 2 (g) + N 2 (g) → 2NH 3 (g) Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal, miniräknare och formelsamling. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Glöm inte enhet. Lycka till!
Medicinsk hudterapeut stockholm

Reaktionsformler och beräkningar

Save. Jimmy Gustafsson. Jimmy Gustafsson.

Dessutom skall totalsumman uppgå till minst 13 poäng. Till provet finns lösningar och svar. Tid: 70 minuter.
Vårdcentralen karlstad rud

Reaktionsformler och beräkningar hur lange ar sportlovet
jobbstatistik
text till kort
egennytta ekonomi
degerfors kommun hemsida
torget jönköping påsk

Kemiska beräkningar: Storhet, enhet och mätetal Atommassa, molekylmassa och formelmassa Substansmängd, molmassa och massa

3 Kristallvatten. 4 Masshalt och empirisk formel. 5 Beräkningar med reaktionsformler. 6 Beräkningar med reaktionsformler (alternativ metod) 7 Masshalt, volymhalt och koncentration.


Tidens förlag
isk pension

OBS! DEN HÄR VIDEON ÄR UTDATERAD, och har ersatts med videon på den här länken istället: https://youtu.be/C7belreg6xEHur bär man sig åt för att ta reda på et

komplexa tal, geometrisk åskådning, beräkning av summa, differens, produkt och kvot, polär form, kemiska beräkningar och reaktionsformler - kemisk jämvikt  Reaktionsformlerna är uppställda utan oxidationstal med minsta möj- I beräkningarna har examinanden använt lämpliga räkneformler och  Skriv en balanserad reaktionsformel för sönderdelning av vatten. Den stökiometriska koefficienten framför vatten ska vara 1. 13.

17 aug 2017 Kemi 1 / Stökiometri / Del 1 Reaktionsformler 1 För att kunna utföra kemiska beräkningar behöver du kunna skriva korrekta reaktionsformler, 

eller MODELL OCH VERKLIGHET kapitel 7: Ingenting försvinner Tänk er att vi väger en tuss stålull. Hem. Sök. Resultat skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa 90/10 förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner 76/19/5 Kapitel 5 och 6 handlar om att skriva reaktionsformler samt kemiska beräkningar. Vi ska alltså titta på hur man ställer upp reaktionsformler och hur man använder dem för att göra beräkningar. Ni ska under temats gång göra ett prov och två skriftliga labrapporter. När provet blir kommer vi att bestämma tillsammans när det närmar sig.

Vilken massa har den  Kemiska beräkningar, 7.5 hp balansera en kemisk reaktionsformel samt definiera skillnaden mellan beräkningar välja lämplig indikator för denna titrering. 50, Reaktionsformler, 145-151. 2, Stökiometri (beräkningar) och allmänna gaslagen, 152-163, Uppgifer, mer exempel, gaser. 3, Lösningar, 164-171, hur du  Eventuella beräkningar skall utföras korrekt, där kontroll av antaganden och svar reaktionsformler balanseras med oxidationstalsmetoden (Stödkompendiet s. När man skriver en reaktionsformel är grundregeln att alla atomer, till sort och Vi kan nu plocka ut de delar vi behöver för vår beräkning, dvs n C2H5OH / 3 = n  Study Kemiska beräkningar (inför kursprov) flashcards.