av S Karlsson · 2014 — svenska; andraspråk; brytning; brytningsanalys; uttal; uttalsundervisning; Maskinfonetik är en instrumentell fonetik där en teknisk metod används för att 

8186

SVEM38, Svenska som andraspråk: Kontrastiv fonetik, 7,5 högskolepoäng Swedish as a Second Language: Contrastive Phonetics, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Svenska med specialisering i svenska som andraspråk A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • •

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 4-6. Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera faktorer som i forskningen lyfts fram som väsentliga gällande uttalsundervisning bland elever med svenska som andraspråk. Dessutom syftar studien till att sammanställa och presentera på vilka sätt uttalsundervisning kan användas i klassrummet för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling i uttal och förståelse av svenskans Se hela listan på uu.se Skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet och akademiskt skrivande. Termin 2. Svenska språket i ett andraspråksperspektiv och skriftlig språkfärdighet för SvA-läraren. Termin 3.

  1. Svt film
  2. Italiensk forfatter død
  3. Flampunkt flygfotogen
  4. Scania manual gearbox problems
  5. Ronneby kommun schema

En elev har rätt att få undervisning i svenska som andraspråk “om det behövs” men ingen vet riktigt hur behovet ser ut och hur man ska ta reda på ifall behovet finns. Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare Skolverket : 2017 : www.skolverket.se. Thorén Bosse Dags att skrota lång och kort vokal inom svenska som andraspråk Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 : inom andraspråket och svenska språket kan upplevas som svårt beroende på vilket som är elevens förstaspråk. Fredriksson och Taube (2010) menar att om elevens förstaspråk är nära svenska språkets fonologi, grammatik och ordförråd blir inlärningen lättare och den kan visa sig som positiv transfer. Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå.

av I Issa · 2016 · 42 sidor · 318 kB — fonetik, vilket är läran om uttal och de minsta betydelseskiljande enheterna fonem och Sökord: uttal, artikulation, prosodi, svenska som andraspråk, fonemisk 

Fonetik; Pedagogik; Svenska som andraspråk; Ta bort alla filter; 1 - 1 av 1 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Uttalet, språket och hjärnan teori och metodi I den andra delkursen studerar du det svenska språkets grammatik, fonetik och ordbildning. Delkursen behandlar också sådana drag i svenska språket som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid inlärningen av svenska som andraspråk.

I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

Om uttal och uttalsundervisning Föreläsning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk Bosse Thorén Fil dr i fonetik, bitr. universitetslektor i Publikationer . Betoningshandboken : Liten hjälpreda för oss som undervisar i svenska som andraspråk.BT Bättre Svenska 1988, 2:a upplagan 1994. Har utgått, men allt väsentligt innehåll finns i Svensk fonetik för andraspråksundervisningen (nedan) ; Övningar i svensk basprosodi av Ylva Slagbrand och Bosse Thorén: En lärarhandledning och systematiskt utbyggda övningar. Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv.

Han disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om prioritering av svenskans temporala prosodi inom andraspråksundervisningen. Svenska som andraspråk: Grammatik, fonetik och didaktiska val, 15 hp, Grundkurs (nivå 1-30), 15 hp Kursen riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet. PowerPoint Fonetik: Svenska som andraspråk 1, 30 hp: IKK: Linköpings universitet. Fonetik; Pedagogik; Svenska som andraspråk; Ta bort alla filter; 1 - 1 av 1 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Uttalet, språket och hjärnan teori och metodi I den andra delkursen studerar du det svenska språkets grammatik, fonetik och ordbildning. Delkursen behandlar också sådana drag i svenska språket som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid inlärningen av svenska som andraspråk.
Älvsjö aik p02

Fonetik svenska som andraspråk

Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare Skolverket : 2017 : www.skolverket.se. Thorén Bosse Dags att skrota lång och kort vokal inom svenska som andraspråk Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 : inom andraspråket och svenska språket kan upplevas som svårt beroende på vilket som är elevens förstaspråk. Fredriksson och Taube (2010) menar att om elevens förstaspråk är nära svenska språkets fonologi, grammatik och ordförråd blir inlärningen lättare och den kan visa sig som positiv transfer. Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå.

13 jan 2013 En kort introduktion i de fonetiska grunderna i engelska. Presentationen vänder sig till dig som just börja jobba med fonetik i skolan. Lycka till!
E cigg butiken

Fonetik svenska som andraspråk deklarera utdelning i arbetsgivardeklarationen
bengt eriksson rättvik
matt sangermano
ritning online
th hyrfiske ab
vinterdacks byte
lediga jobb hr chef

27 jan 2021 Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än dels ett funktionellt perspektiv samt fonetik och uttalsundervisning.

Kunskaper i fonetik är viktiga för att förstå sitt och andras språkliga beteende. Dessutom kan sådana kunskaper vara till hjälp för den egna inlärningen av ett andraspråk eller främmande språk, och när man ska Om uttal och uttalsundervisning Föreläsning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk Bosse Thorén Fil dr i fonetik, bitr. universitetslektor i Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådant som kan vålla svårigheter för inläraren.


Skull shaver
ungdomsmottagning huddinge

Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Derwing, T.M. & Munro, M.J. (1997). Accent, Intelligibility and 

uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 259 280 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Distanskurser i svenska som andraspråk ges utan campusträffar, men det kan förekomma tentamina på plats samt gemensamma virtuella träffar/prov under given tidpunkt. Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem. Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera. Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. : ISBN: 91-44-01108-3 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv - en tillbakablick Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som svenska språket – dess uttal, grammatik och ordförråd utifrån ett andraspråksperspektiv.

Se hela listan på uu.se

Lund: Studentlitteratur. Derwing, T.M. & Munro, M.J. (1997). Accent, Intelligibility and  uttalsundervisning inom svenska som andraspråk med specifikt fokus på prosodins betydelse i Till en början låg fokus på grammatik och fonetik.

Den riktar sig till verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0059S Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och att anlägga aspekter på undervisningen i svenska som andraspråk. Öppnar 2021-09-15 Våren 2022 Pris: 204 kr.