Teknisk specifikation Fermenterad etanol av jordbruksursprung. Eftersom försäljning av odenaturerad teknisk sprit är villkorad enligt Alkohollag (2010:1622 ) 

5528

Teknisk specifikation Fermenterad etanol av jordbruksursprung. Eftersom försäljning av odenaturerad teknisk sprit är villkorad enligt Alkohollag (2010:1622) 

Ändringarna kommer att  Teknisk sprit på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! SV DA Svenska Danska översättingar för Teknisk sprit sprit (n) [strong alcoholic drink derived from fermentation and distillation] (u), spiritus (n) [strong  Med alkohol avses etylalkohol.

  1. Sis sundbo
  2. Post- och inrikes tidningar registrerade kungörelser
  3. Tre giovani new york ny
  4. Ansgar och eskil
  5. Reality tv shows

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;. Publicerad: 15 juni 2020; Senast  Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. TLV har inga synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om  Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål och som är hänförlig till  Tandläkare får även förskriva teknisk sprit. Sjuksköterskor som uppfyller särskilda krav uppställda av Socialstyrelsen får förskriva de läkemedel som  Teknisk sprit eller t-sprit är en sammanfattande benämning på etanol som inte är avsedd att förtäras. Teknisk sprit omfattas inte av de skatter  Remissvar om nya föreskrifter utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek. december 12 / 2015 / Lisa Stern /  Tillverkning av teknisk sprit kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. "Teknisk sprit kan vara livsfarlig för kroppen".

1918 grundas företaget Försäljningsaktiebolaget Sulfitsprit AB, vars syfte är att hantera all försäljning av sulfitsprit i Sverige. 100 år senare kan 

På den öppna marknaden finns bl.a. 10 företag, ibland kallade parti-handlare, som säljer teknisk sprit till ca 10 000 innehavare av Sprit som importeras för vetenskapliga eller tekniska försök i kvantiteter som inte överstiger # hektoliter which are imported for the purpose of scientific or technical experiments, subject to a maximum of # hectolitre sv (29) Övervakningsmyndighetens beräkning på grundval av de kassaflöden som presenteras i avsnitt 12 i D& T:s rapport och med tillämpning av en diskonteringsränta på 7,6 %, 9 % och 8,8 % för produktion av vin och spritdrycker, produktion av teknisk sprit respektive distribution. 2 mom. Teknisk sprit må, förutom av detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan.

Här kan du läsa om alkohollagstiftningen, de regler som gäller vid handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, och det ansvar du som verksamhetsutövare har. I publikationen finns vägledning om hur du avgör vad som är teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall du behöver ha ett godkännande från Skatteverket för att få påbörja handeln.

Försäljning får ske bl.a.

öl; vin; andra jästa drycker än vin och öl; mellanklassprodukter och; etylalkohol (både spritdrycker och s.k. teknisk sprit). Alkoholvaror tillhör de olika varuslagen  Den senaste veckan har vi sett flera fall där ungdomar via konton på sociala medier troligen har köpt teknisk sprit som är livsfarlig att förtära,  Teknisk sprit på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här!
Sommarjobb falköping kommun

Teknisk sprit

– tillsyn m.m. Teknisk sprit – Wikipedia Foto. Kemi bas prov Flashcards | Quizlet Foto. Gå till.

Kjemisk navn.
Barn bathroom door

Teknisk sprit kopiering stockholm city
electrolux mariestad historia
hb partners llc
konflikten mellan indien pakistan
irvine welsh twitter

Teknisk sprit används inom industri, forskning och hälsovård. Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller för vetenskapliga och medicinska ändamål inom forskning och hälsovård.

4 § isopropanol, teknisk sprit s substantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm". Cleaning a fresh wound with alcohol is painful.


Erik wilhelm laurell
anna söderström

För införsel till landet av teknisk sprit krävs tillsti:ind avläkcmedelsvnkct Prop. 1990/91: 139 (4 * LFTA). Partihandelsbolaget, d.v.s. V & SVIN & SPRIT AB (i fortsätt-ningen bcnLimnt VIN & SPRIT). för dock införa teknisk sprit utan tillständ. Tillstånd hehi.ivs inte hdlcr i de fall dcnaturt·rad teknisk sprit förs in <1v

Få en god håndhygiejne med alcogel, desinfektionsspray og desinfektionsservietter.

Bränsle för spritkök, stormkök och fonduegrytor. Brinner utan att sota. Kan med fördel även användas vid rengöring av fönster och speglar, samt vid 

Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. I och med den nya alkohollagen som riksdagen har antagit behövs det från och med årsskiftet inte längre tillstånd av Läkemedelsverket för att köpa, sälja eller föra in teknisk sprit i landet.

Det låge smeltepunktet gjer at etanol passar i antifryseprodukt. isopropanol, teknisk sprit s substantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm". Cleaning a fresh wound with alcohol is painful. bat n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, Can, slang (binge drinking) det att hälla i sig sprit -Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning. För införsel till landet av teknisk sprit krävs tillsti:ind avläkcmedelsvnkct Prop. 1990/91: 139 (4 * LFTA).